شرايط لازم براي اجاره وثيقه

۳۹۳ بازديد

آشنايي با فرايند اجاره سند وثيقه

اجاره وثيقه يا اجاره سند براي اهدافي همچون تامين قرار وثيقه ، و يا ارائه به بانك براي دريافت وام كاربرد دارد .  وثيقه مبلغ مالي يا دارايي غيرمنقولي است كه در ازاي ضمانت  نزد دادگاه يا بانك ها مي‌گذارند ، در لغت وثيقه به معناي «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محكم كاري» است . از طرفي كاربرد اجاره وثيقه در مراجع قضايي بمنظور تامين قرار وثيقه براي متهمان بوده و در اين شرايط آزادي فرد متهم و بازداشت شده تنها با تأمين قرار وثيقه و يا سند ميباشد . اين كار باعث ميشود كه  متهم با تامين وثيقه و سند تا زمان تشكيل دادگاه نهايي در خارج از زندان و بازداشت باشد، اما در زمان تشكيل دادگاه بايد پاسخگوي اتهامات خود بوده و در صورت مجرم شناخته شدن و محكوميت خود را به مرجع قضايي معرفي نمايد . شما ميتوانيد براي اطمينان از يك موسسه حقوقي معتبر براي اجاره سند كمك بگيريد .

شرايط لازم براي اجاره وثيقه

اگر هر كسي و به هر دليلي به مراجع قضايي احضار شود ، از همان ابتداي شروع  بررسي پرونده بعنوان متهم ناميده مي شود. در اين مرحله بنابر ماهيت پرونده و تشخيص مرجع قضايي قرار وثيقه اي متناسب با شدت جرم براي متهم صادر ميشود و متهم ميتواند با ارائه وثيقه به دادگاه يا همان توديع وثيقه به قيد ضمانت و به صورت موقت آزاد شود. ميزان مبلغ وثيقه به تصميم مرجه قضايي و نوع پرونده بستگي دارد . در شرايطي كه متهم وثيقه لازم براي توديع به مرجع قضايي را نداشته باشد و همچنين  در پرونده امكان استفاده از ضمانت يا وثيقه براي متهم فراهم شده باشد ، فرد مي تواند اقدام به اجاره سند از ساير افراد كند. بنابر اين  يكي از موارد استفاده از سند اجاره اي يا وثيقه اجاره اي براي ضمانت متهم در مراجع قضايي است. كه با تامين آن مي توان متهم را با شروط لازم آزاد نمود. برخي ديگر از كاربردهاي سند اجاره اي يا همان وثيقه اجاره اي نيز مي توان از سند اجاره اي براي دريافت بازه زماني خاصي مرخصي استفاده كرد.

مراحل اجاره سند و وثيقه

اگر قصد اجاره سند براي ارائه به بانك يا مراجع قضايي را داريد بهتر است مراحل آن را بطور دقيق و اصولي طي نموده تا بتوانيد بدون مشكل كليه مراحل مربوط به اجاره سند وثيقه را انجام دهيد :

گام اول) مشاوره وثيقه:

در گام اول ميبايست وضعيت پرونده ، نوع اتهام انتسابي و شدت جرم بررسي شده  و درصورتيكه امكان اجاره وثيقه فراهم باشد براي اين كار ميتوان براي عقد قرارداد اجاره سند و وثيقه از طريق موسسه حقوقي اقدام نمود.

گام دوم) عقد قرارداد اجاره سند

بمنظور اجاره سند ملكي و يا وثيقه ملكي و يا تامين وثيقه ، ميبايست نسبت به عقد قرارداد با يك موسسه حقوقي اقدام نماييد ، در اين قرارداد مواردي همچون مدت زمان اجاره سند و وثيقه ، مبلغ اجاره سالانه ، تضامين مورد نياز ، نحوه انجام كار ، نحوه تمديد وثيقه در صورت نياز ، موارد فورس ناژور و … تعيين ميشوند .

گام سوم) كارشناسي و بازداشت سند

در اين مرخله مالك سند بهمراه اصل مدارك به شعبه دادسرا يا دادگاه و يا بانك مورد نظرتان مراجعه نموده و نامه كارشناسي و بازداشت سند را از مقام قضايي يا مسئول بانك دريافت ميكند . معمولا اين مرحله بين 1 تا 3 روزكاري زمانبر است.

گام چهارم) اخذ ضمانت لازم براي اجاره سند

وقتيكه سند آماده بازداشت شود ، قبل از بازداشت و توديع آن ،ميبايست كل هزينه اجاره وثيقه براي مدت زمان يك سال كامل توسط اجاره كننده پرداخت شود همچنين تعدادي از افراد خانواده و آشنايان بايد توسط چك و سفته و ..... ضمانت متهم را نزد مالك انجام شود. در اين حالت مالك حاضر است براي شما سند ملكي خود را به مرجع قضايي ارائه نمايد .

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.